Sve je veći broj inovativnih načina promocije Hrvatske i hrvatskih proizvoda u inozemstvu. Jedan od njih, koji postaje sve prepoznatljiviji, je projek...