Osim glave, danas u oblacima držimo programe, dokumente, zabavne i razne druge sadržaje. Prednost korištenja Cloud servisa je u tome što se sav sadrž...