U pripremi su četiri stručna i edukativna vinska događaja pod nazivom WINE VIP EVENT – Međunarodna konferencija vrhunskih vinskih znalaca. Radi...