Uoči izrade pravilnika o zaštićenim lokalitetima čija realizacija već kasni, a u nadležnosti je Ministarstva turizma, Udruga turističkih vodiča grada...