Prema Novom Zakonu o cestovnom prometu koji je na snazi od 2018. godine napokon se dogodila liberalizacija taksi tržišta koja je dovela do fer tržišn...