HBOR se uključio u Inicijativu za zapošljavanje mladih (Jobs for Youth Initiative) Europske investicijske banke, kroz koju se financiraju ulaganja mal...