Utjecaj wellnessa na umjetnost i obrnuto vidljiv je u Termama Tuhelj gdje je premijerno prikazan restaurirani mural Ede Murtića – najveća slika...