Jedan od općih ciljeva Upravnog odjela za turizam Istarske županije je održivi razvoja turizma u Istri, te razvoj Istre kao kvalitetne turističke dest...