Nakon dugogodišnjih sporova između Grada Dubrovnika i Excelsa nekretnina, vlasnika dubrovačke žičare, koji datiraju još iz 2010., kada je ta kompanij...