U Dubrovniku je održana završna konferencija i prekogranični sastanak partnera iz sedam zemalja jadranske regije u projektu „Extension of Potentiality...