U okviru projekta digitalizacije usluga Gradske uprave, e-ZAGREB, predstavljena je prva u potpunosti digitalizirana usluga, a radi se o e-usluzi Izdav...