U Hrvatskoj se vrijednost djelomično naplativih i potpuno nenaplativih kredita značajno povećala u portfeljima banaka tijekom kriznih godina. Najveći...