Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) u Iki pokraj Opatije predstavio je pet znanstveno-istraživačkih projekata kojima se nastoji u...