Zračna luka Rijeka pokrenula je projekt umrežavanja letjelišta u mrežu FLY Croatia, a prve ugovore o pristupanju toj mreži već su potpisali predstavni...