Pravi i najbolji poslovni partneri nagrađeni su nagradom BUSINESS PARTNER 2016. a među najboljima našla se i kompanija Fly Fly Travel koja je proglaše...