Natječaj za direktora GU HTZ-a objavljen (31. ožujka 2017.) u Narodnim novinama, imao je rok za prijavu kandidata 30 dana od dana objave natječaja. No...