Tijekom prošle godine, Google je u rezultate pretraživanja uveo više vlastitih turističkih brendova, više prometa usmjeravao na svoje konsolidirane p...