GuesttoGuest, najveća svjetska zajednica za razmjenu nekretnina, objavio je danas kako je preuzeo HomeExchange, američki portal i kompaniju za razmjen...