Prije dva dan, osnovana je nacionalna udruga zdravstvenog turizma pod nazivom – Hrvatsko udruženje zdravstvenog turizma.  Osnivači su razne...