TripAdvisor, vodeći svjetski portal za putovanja i ocjenu kvalitete usluga u turizmu, objavio je svoju godišnju listu najboljih hotela u Hrvatskoj ...