Kako će izgledati turizam dan nakon epidemije koronavirusa, pitanje je o kojem trenutno svi turistički stručnjaci razmišljaju, predviđaju i raspravl...