Na najznačajnijoj konferenciji za zdravstveni i medicinski turizam u Europi – International Medical Travel Journal – IMTJ, koja se održav...