Ministarstvo turizma i ove je godine pripremilo anketu investicija u turistički sektor za narednu godinu. Anketom su obuhvaćene sve županije te turist...