IQM pass Visit Karlovac – novi je prozvod u turizmu Karlovca. Radi se o nastavaku projekta IQM Destination Karlovac tj. upravljanje kvalitetom u dest...