Stalno se priča o digitalnom marketingu destinacije, no koliko destinacije u Hrvatskoj stvarno se strateški bavi razvojem turističke destinacije? Odgo...