Tim turističke grupacije Plava laguna (tvrtke Plava laguna d.d. i Istraturist Umag d.d.) u petak 27. listopada predstavit će mogućnosti zaposlenja u s...