Kako kvalitetno i dugoročno razvijati turističku destinaciju, pitanje je koje si postavljaju mnogi, bar se iskreno nadam, a odgovor je ponekad jednost...