Svrha istraživanja bila je analiza stanja i praksa pripreme malih znakova pažnje prilikom dolaska i odlaska gostiju u privatnom smještaju. Želja je n...