U organizaciji Turističke zajednice grada Ivanca postavljena je nova smeđa signalizacija i izvršena nadogradnja postojećih putokaza na više lokacija...