TripAdvisor je najavio pokretanje nove značajke izravne rezervacije u okviru postojećeg proizvoda „TripAdvisor sponzoriranog plasiranja“ čime su omog...