“Lijepo je razmišljati o tome da postanemo elitna destinacija. Ali potrebno je puno više preduvjeta za to od puke želje i iskoraka pojedinih privatnih...