Cilj katarske inicijative globalnog marketinga, koja je pokrenuta krajem 2018. godine, je pozicionirati zemlju kao atraktivnu turističku destinaciju...