Javna ustanova Nacionalni park Krka nedavno je odlučila ograničiti broj posjetitelja na 10.000 istovremeno na najposjećenijim i najatraktivnijim lokac...