Kolaborativna ekonomija odnosi se na skup praksi, modela i platformi (web stranice ili aplikacije) koje privatnim osobama nude pristup dobrima i uslu...