Jedan od glavnih prioriteta ministra turizma Gari Cappellia je Zakon o turističkom zemljištu kao i stavljanje u funkciju vojnu imovine, a već par puta...