Krapinsko-zagorska županija već niz godina bilježi rast broja dolazaka i noćenja turista, a u 2016. godini je tako zabilježen dolazak 122.664 turista...