Učinjen je prvi konkretni korak u zaštiti Križevačkih štatuta kao nematerijalnog kulturnog dobra te su oni dobili preventivnu zaštitu i kao takvi upi...