Dubrovnik planira drastično smanjiti broj posjetitelja kojima bi u jednom trenutku bio omogućen ulaz unutar zidina u sljedeće dvije godine. Na taj nač...