Primorsko goranska županija u suradnji s TZ Kvarner pokrenula je izradu Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketin...