Da Vam ispričam jednu turističku priču i legendu. “Bile dvije sestre, dvije kneginje. Obadvjema je pripadala zemlja, koja se zove Lika i K...