Od svog osnivanja u 2017. godini, Klaster Lika Destination ulaže napore na području menadžmenta destinacije. Klaster Lika Destination povezuje su...