Trenutno glavno pitanje i nada turističkog sektora je da će se ipak spasiti dio glavne turističke sezone, pogotovo privatni iznajmljivači, kako bi se...