Sporna obaveza o energetskom certificiranju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ( kojih je u Hrvatskoj oko preko 67.000 ) koja je...