Hotelski menadžment je sve više i više opsjednut brojevima, kalkulacijama, utvrđivanjem najboljih kanala prodaje te maksimiziranjem i ukupnim ROI-em....