Turistička zajednica grada Karlovca završila je prvu godinu projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji (IQM Destination Karlovac)...