Turizam i IT kao dva rastuća i najuspješnija sektora u Hrvatskoj bi trebali više surađivati, nadopunjavati se i koristiti inovativna rješenja i proizv...