Brojni turisti koji se nalaze u Varaždinu, ali i sami građani, sve informacije o turističkoj i kulturnoj ponudi, servisnim informacijama i događanjima...