Airbnb je najavio financiranje novih ulagača u visini od jedne milijarde dolara, jer se suočava sa sve nesigurnijim tržištem uoči planirane javne pon...