U Kninu je napravljen još jedan korak naprijed ka proglašenju Parka prirode Dinara. Naime, Prošli mjesec, u gradskoj vijećnici u Kninu, održan je...