Jedno od glavnih pitanja za svakog turističkog djelatnika: Zašto ljudi uopće putuju?  Da, tako je jednostavno. Zašto da putujem stotine kilometara...